Sosiaalisen organisaation rakentaminen on erilaista

Olen aiemmin kirjoitellut siitä, miten sosiaalinen organisaatio eroaa perinteisestä organisaatiosta. Esko Kilpi kirjoittaa hyvin siitä miten sosiaalisen organisaation rakentaminen on erilaista.

Sosiaalinen organisaatio rakentuu yhteisöistä joiden toimintaa ei voida ylhäältä ohjata. Niiden kasvu ja kukoistaminen rakentuvat luottamukselle ja osallistujien kokeman henkilökohtaiseen hyötyyn.

Jos organisaatiossanne halutaan hyödyntää sosiaalisen teknologian hyötyjä, edistetään sitä parhaiten luomalla puitteet ja tarjoamalla tähän mahdollisuudet. Yhteisön kasvua voidaan matkalla toki myös ruokkia, mutta se mitä siitä lopulta syntyy on yhteisön jäsenten käsissä.

Mainokset

29.1.2012 at 20.18 Jätä kommentti

Sosiaalinen teknologia tekee isosta pienen

Oheinen kuvakaappaus eräästä suunnittelupalaverista kertoo omalla tavallaan mitä sosiaalinen teknologia mahdollistaa organisaatioille. Olimme miettimässä uutta intranet-kokonaisuutta ja sitä miten sellaisia nykyään kannattaa lähteä rakentamaan. Vasemman puolen hahmotelma kuvaa ”vanhaa maailmaa”, tapaa jossa viestintä oli hierakista ja ylhäältä johdettua (yleensä viestintäosaston draivaamaa). Oikean puolen hahmotelma kuvaa nykyaikaa. Viestintä verkossa esim. intranetissä (jos sillä nimellä sitä vielä halutaan kutsua) tapahtuu ristiin ja rastiin. Jokainen jolla on jotain annettavaa, riippumatta työnkuvasta, pääsee mukaan.

Ehkä konkreettisin tapa hahmottaa sosiaalisen teknologian hyötyjä on ymmärtää se miten se mahdollistaa isosta pienen. Mitäs jos 3000 hengen organisaatiossamme yksilöiden osaamista olisi käytettävissä samalla tavalla kuin silloin kun meitä oli 30? Kaikkien ideat, kommentit ja  mielipiteet huomioitaisiin kollektiivisesti. Saisimmeko parempia ideoita? Kehittyisikö toimintamme nykyisestä?

20.1.2012 at 6.43 Jätä kommentti

Sosiaalisen organisaation kulisseissa

Sosiaalisen organisaation rakennuselementteinä toimivat ensisijaisesti muutokset ihmisten käyttäytymisessä ja organisaation prosesseissa. Mutta niin kuin yleensä tänä päivänä, jokainen muutoshanke on myös teknologiahanke. Minkälaisia työkaluja sosiaalisen organisaation kulisseissa tarvitaan?

Sosiaalinen organisaatio tarvitsee tuekseen joustavat, skaalautuvat ja nopeasti käyttöön otettavat työvälineet muutoksen mahdollistamiseen. Koska muutos on aina mahdollisuus, on organisaatioiden IT-tiimeillä hyvä pohdinnan paikka siihen miten sosiaalista organisaatiota jatkossa parhaiten tuetaan. Kyvykkyyksien tuottaamiseenhan on tänä päivänä tarjolla kolme pää-asiallista vaihtoehtoa: tuotetaan itse, hankitaan integraattorin/ulkoistuskumppanin palveluna tai hyödynnetään julkisen pilven tarjontaa. Se mikä näistä parhaiten itse kullekin soveltuu on tapauskohtaista.

Hankintamallista riippumatta, ainakin seuraavat ominaisuudet työkaluista tulee löytyä:

1. Kyky hyödyntää jaettuja resursseja. Työkaluilla täytyy olla kyky skaalautua käytön mukaan ja käyttöönoton tulee olla helppoa ja nopeaa

2. Tarjoavat self service -mahdollisuuden. Käyttäjät ovat valmiita ja vaativatkin mahdollisuutta ottaa työvälineitä käyttöön itsenäisesti.

3. Kustannukset käyttöön pohjautuvia. Vanhan maailman malli ostaa teknologiaa varalle ei toimi sosialisen organisaation kulisseissa

Puuttuuko vielä jotain? Ovatko teidän kulissinne valmiita mahdollistamaan sosiaalisen organisaation toimintatavan?

17.1.2012 at 20.34 Jätä kommentti

Miten ja kenelle sosiaalisen organisaation toimintatapa tuo hyötyjä?

Uuden teknologian leviäminen organisaatioissa hyödyntää usein havaittua S-käyrää. Tämän mukaan ensin innostuvat varhaiset omaksujat, jotka saavat myöhemmässä vaiheessa seurakseen suuren enemmistön (kunhan teknologian hyödyt ovat selkeästi havaittavissa). Näin kävi aikanaan mm. ERP järjestelmien ja Internetin yleistyessä.

Sosiaalisen teknologian hyödyntäjät löytyvät tänä päivänä varhaisten omaksujien edelläkävijä-organisaatioista. McKinsey tutki jo vuosi sitten minkälaisia hyötyjä organisaatiot olivat sosiaalisesta teknologiasta saavuttaneet. Tässä listaus olennaisimmista:

  • Sisäiset hyödyt: nopeampi pääsy tietoon ja asiantuntijoihin, viestintäkustannusten aleneminen, matkakustannusten aleneminen, työtyytyväisyyden paraneminen
  • Asiakashyödyt: asiakastyytyväisyyden nousu, tuotekehityksen nopeutuminen = enemmän uusia tuotteita markkinoille, liikevaihdon kasvu!
  • Hyödyt kumppaneille: nopeampi pääsy asiantuntijoihin, viestintäkustannusten aleneminen, kumppanityytyväisyyden kasvu

Miten organisaatioden erilaiset toimintavat vaikuttavat höytyjen realisoitumiseen? McKinseyn raportin mukaan sisäisesti verkottuneet (sisäiset prosessit sosiaalisen teknologian avustamia) saavat hyötyjä nimenomaan parantuneen työtyytyväisyyden kautta. Ulkoisesti verkottuneet huomaavat hyötynsä taas asiakasrajapintaa luotaavien mittareiden kautta. Usein sisäiset prosessit ulkoisesti verkottuneissa organisaatioissa ovat jääneet vähemmälle huomiolle jolloin sisäinen hyöty on suhteessa vähäisempää. Suurimman hyödyn realoisoivat luonnollisesti täysin verkottuneet (sisäinen ja ulkoinen näkökulma) organisaatiot.

Huomionarvoista on se, että hyötyjä on realisoitu suunniteltua nopeammin. Yrityksen strategia ja tahtotilahan (ja lähtötilanne) määrittelevät sen mitä hyötyjä sosiaalisen teknologian avulla halutaan saavuttaa. Halutaanko verkottuminen aloittaa sisältä vai ulkoa? Mikä on teidän organisaationne tahtotila?

30.12.2011 at 13.58 Jätä kommentti

Matkalle sosiaaliseksi organisaatioksi – aloita profiileista

Matkahan alkaa aina jostain. Maalin voi asettaa lähtiessä tai vasta matkan varrella. Matka sosiaaliseksi organisaatioksi ja erityisesti sen hyötyjen realisointiin kannattaa aloittaa työntekijöiden osaamisprofiileista.

Miksi? Jotta aiemmin toisilleen tuntemattomat ihmiset pystyisivät hyödyntämään toistensa osaamista, täytyy jossain olla paikka etsiä ja saada selville missä toiset ihmiset ovat hyviä.

Electronic Arts (ea.com) valmistaa video -ja tietokonepelejä. Sosiaalisen teknologian hyödyntäminen on erinomaisen tärkeässä roolissa keskusteltaessa pelejä ostavan asiakaskunnan kanssa. EA on lisäksi lähtenyt hyödyntämään sosiaalista teknologiaa myös yrityksen sisällä. Liikkeelle on lähdetty nimenomaa työntekijöiden osaamisprofiileista. EA on analysoinut tarkasti sitä miten näitä hyödynnetään. Mielenkiintoinen havainto on että yli 85% henkilöstöstä on käynyt tarkastelemassa profiileja riippumatta siitä ovatko omansa täyttäneet.

Profiilien täyttäneiden välille on syntynyt syvempiä suhteita kuin ennen niiden käyttöä. Ihmiset ovat kokeneet olevansa läheisemmässä suhteessa esim. tietyn yhteisen osaamisalueen kautta. Profiilit ovatkin toimineet erinomaisena lähtökohtana massojen mukaan houkuttelemiseksi.

Myöskin The Social Organization -kirjan kirjoittanut Anthony Bradley painottaa profiileiden tärkeyttä ”people are not yourgreatest asset” –blogikirjoituksessaan. Hänen mukaansa profiilit ovat hyvä esimerkki selektiivisestä älykkyydestä jota sosiaalinen teknologia voi organisaatiolle tarjota. Sen sijaan että yritetään löytää tiedonmurusia, etsitäänkin erittäin tarkkaa ja selektiivistä tietoa jostain asiasta tai kohteesta. Tässä profiileista on suurta hyötyä. Niiden avulla voidaan tehokkaasti löytää oikea osaaja.

Oli tavoitteenne mikä tahansa, profiilien käyttöönotto ja varhaisten omaksujien motivointi niiden täyttämiseen on erinomainen tapa lähteä liikkelle.

21.12.2011 at 15.12 Jätä kommentti

”Trust is good, control better”

Näinhän se tapasi jo Lenin-vainaakin todeta. Sosiaalisen teknologian kuluttajapalvelut ja yhä suurempi osa yritystenkin ratkaisuista nojaavat tänä päivänä julkisen pilveen. Istuin eilen kuulemassa Market-Vision Kristiina Vallia. Hän mainitsi tuloksista koskien suomalaista SaaS markkinaa.Kertoi sen olevan 40% vuosikasvussa.

Tästä yhtälöstä seuraakin yhä useammin kuulemani kysymys: mites käy tiedoillemme ja onhan yksityisyydensuojaan liittyviin kysymyksiin vastaukset? Luotettavalla palveluntarjoajalla on. Kannattaa muuten varmistaa. Microsoft Office 365 on ensimmäinen ja ainoa julkisen pilven palvelu joka täyttää EU:n uudet tietosuojavaatimukset.

Mielenkiintoista on matkan varrella ollut huomata että nämä kysymykset tulevat esiin yhä useammin. Kuitenkin vasta nyt. Mitäs tässä on ihmeellistä? Mikäs se olikaan suosituin kohdealue julkisen pilven palveluille? Asiakkuudenhallinta. Mikäs on monen yrityksen arvokkain omaisuus. Asiakastiedot.

15.12.2011 at 21.57 Jätä kommentti

Missä on sosiaalisen teknologian paikka yrityksissä?

Web 2.0, 3.0, Facebook, Twitter, LinkedIn… ja lista jatkuu. Teknologioita ja palveluita joita monet meistä käyttävät kuluttajina. Oletteko miettineet mikä voisi olla peukkujen, kommenttien, feedien ja #@ -symbolien paikka ja hyöty yrityskäytössä?

Asiakkaat joiden kanssa keskustelen hakevat ja kysyvät mielellään erilaisista yksittäisistä toiminnoista oman organisaation ”sosialistamiseksi”. Saadaanko mukaan mikroblogia, voidaanko laittaa käyttäjät ryhmiin, mites tagipilvien hyödyntäminen tai kirjoitusten kommentointi… Kaikki nämä ovat tärkeitä komponentteja sosiaalisen teknologian hyödyntämisessä mutta ongelmaksi muodostuu se että käsiteltäessä sitä uutena kerroksena vanhan päällä tai siitä erillisenä, ei päästä aidosti hyödyntämään sen potentiaalia tehostaa tuottavuutta.

Mitäs jos kaikki nämä saataisiin integroitua sinne missä työ tehdään? En tarkoita tukea erilaisille päätelaitteille, vaan sähköpostia, asiakkuudenhallintaa, tiedostojen jakopaikkaa, raportointiympäristöa, ryhmätyötiloja, Wordiä tai Exceliä?

Mitäs jos näissä paikoissa olisi integroidusti mahdollisuus hyödyntää sosiaalisen teknologian elementtejä?

15.12.2011 at 20.21 Jätä kommentti

Vanhemmat artikkelit


Twitter

Virhe: Twitter ei vastaa. Odota muutama minuutti ja lataa sitten tämä sivu uudelleen.